اشتراک ۳ ماهه کسب و کار بازاره

2،800،000 تومان برای 3 ماه

توضیحات

  • درج تلفن اختصاصی مشاور
  • تلفن نمایشگاه
  • آدرس نمایشگاه
  • شبکه های اجتماعی
  • درج واتساپ اختصاصی مشاور
  • درج وبسایت نمایشگاه
  • بخش توضیحات ویژه (درباره) نمایشگاه
  • بخش ساعات کاری
  • نشان دادن لحظه ای باز/بسته بودن نمایشگاه
  • امکان ارسال ایمیل توسط مشتری به مشاور

با این بسته پس از احراز مالکیت شما توسط تیم بازاره می توانید به مدیریت آگهی مکان و یا کسب و کارتان بپردازید، اطلاعات را ویرایش یا به روز کنید.