نیازمندی های رایگان بازاره
تضمین کیفیت

یدک کش خودروبر امداد خودرو جرثقیل چرخگیر

1 ماه پیش ، خراسان رضوی ، مشهد

یدکش خودرو بر کلیه مناطق شهری و روستایی استان سواری شاسی معیوب تصادفی بدون آسیب به خودرو دارای چند خودرو حمل خودرو شهر وشهرستان حمل به مراکز تعمیرگاهی وبیمه معرفی به مراکز تعمیرگاهی مجاز شبانه روزی *********** طرقبه شاندیز معلم طلاب خواجه ربیع بولوار توس ساختمان ابوطالب وکیل آباد هاشمیه ودیگر مناطق شهر باقیمت مناسب

کاربر بازاره
عضو بازاره از 1 ماه پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن