نیازمندی های رایگان بازاره

پذیرش نیرو در زمینه مکمل غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی و...

1 ماه پیش ، خوزستان ، اهواز

یک شرکت معتبر و دانش بنیان و فعال جهت تکمیل کادر خود متقاضی نیروی جوان در زمینه مکمل غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی و ...است. کار به صورت تمام وقت دیپلم بیمه دارد لطفا فقط با این شماره تماس بگیرید در صورت تماس جواب داده میشود پیامک جواب داده نمیشود09113119496

کاربر بازاره
عضو بازاره از 1 ماه پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن