نیازمندی های رایگان بازاره

پالس باجاج اصل هند

8 روز پیش ، لرستان ، ازنا
قیمت: 22,000,000 تومان
حجم موتور
(175cc - 199cc)

سال تولید
1389 (2010)

موتور ازلحاظ فنی و سواری درحدصفر.لاستیک100درصد.مدارک کامل .رخ عالی.پالس200ccباجاج اصل هند

کاربر بازاره
عضو بازاره از 8 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن