نیازمندی های رایگان بازاره

فریزر صندوقی مدل400(الکتروسان) Electrosanیخچال الکتروبهارآمل

22 روز پیش ، مازندران ، آمل

صندوقی مدل400 الکتروسان خوابیده ◀اندازه طـول 140 عرض 70 ارتفاع 90 ◀ رنگ بندی سفید و نقره ای(سیلور) ◀دربهای شیشه ای وچرخهای مقاوم نمایندگی نصب،خدمات بعداز فـروش آمل/رضوان57روبروبانک ملت،تجارت الکتـروبهـارآمـل،آبــدار09111214026

کاربر بازاره
عضو بازاره از 22 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن