نیازمندی های رایگان بازاره

زمین فروشی کشاورزی فوری ۲۳۰۰۰ متر

13 روز پیش ، قزوین ، تاکستان
نوع کاربری
کشاورزی

متراژ
23,000 متر

جهت توضیحات بیشتر09193825862تماس بگیرید

کاربر بازاره
عضو بازاره از 13 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن