نیازمندی های رایگان بازاره

جذب نیرو جهت کار در شرکت مواد غذایی

21 روز پیش ، آذربایجان شرقی ، تبریز
میزان تحصیلات
دیپلم

میزان حقوق
۴ تا ۵ میلیون تومان

نوع قرارداد
تمام وقت

جنسیت
آقا

بیمه
دارد

به تعدادی نیرو جهت کار در قسمت های انبار و بسته بندی نیازمندیم

کاربر بازاره
عضو بازاره از 21 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن