نیازمندی های رایگان بازاره
خدمات فوری

تامین سرمایه و پرداخت وام آزاد و بانکی

1 ماه پیش ، تهران ، تهران

پرداخت وام بانکی‌ ازاد . مصوبه پرداخت وام با صرفا سند مسکونی . اداری تهران شهرستان . بالای 2 میلیارد واقعی و موارد خاص زیر 1)وام های مشارکتی 5،8،20 یکساله قابل تمدید بهره 18% 2)وام های واگذاری بهره سال دوم 21% و اول 30 % کارگزاری 20% ارزش سند 7 وام 4 3)وام سوختی بدون پرداخت اقساط ارزش 28 میلیارد و پرداختی 10 میلیارد هر نوع سند قابل انتقال 4)وام های واگذاری 40% - 50% ارزش ملک مسکونی 100 میلیارد و 150 میلیارد هر نوع سند قابل انتقال***************

پسندیدن