نیازمندی های رایگان بازاره

به فروشنده آقا نیازمندیم

9 روز پیش ، مازندران ، بابل
میزان تحصیلات
دیپلم

میزان حقوق
توافقی

نوع قرارداد
پاره وقت

جنسیت
آقا

آگهی دهنده
کارفرما

فروشنده صبح 7/5 تا 3/5 بعدازظهر فروشنده بعدازظهر 3/5 تا 10/5 شب سن 20 تا 25

کاربر بازاره
عضو بازاره از 9 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن