نیازمندی های رایگان بازاره

بازی آموزش ریاضی معمای دیجیتال

4 ماه پیش ، تهران ، تهران

گروه آموزش و خلاقیت هوشابه متفاوت ترین بازی آموزشی ریاضی هدف بازی معمای دیجیتال یکی از علت های عدم پیشرفت، مقاومت در برابر تغییرات است. از آنجا که ما به یکنواختی در زندگی خو گرفتیم ، به محض اینکه با یک مسئله خارج از عادت مواجه می شویم به سرعت آشفته شده و هیچ راهی برای حل آن نداریم.. یکی از شیوه های موثر فرزند پروری ، تربیت فرزندان به صورت چالش پذیر است. به طوری که به این خودباوری برسند که سخت ترین مسائل را می توان با یک تغییر کوچک حل کرد. هدف بازی معمای دیجیتال ، پرورش روحیه چالش پذیری ، تقویت هوش و آموزش ریاضی به متفاوت ترین شکل است. زمانی که شما مسائل معمای دیجیتال را می چینید ، با یک عمل غیر منطقی ریاضی مواجه می شوید که تنها با یک تغییر کوچک ؛ مسئله حل شده و حالت منطقی به خودش می گیرد. معمای دیجیتال یک تمرین و آموزش برای خروج ذهن از یکنواختی است.

پسندیدن