نیازمندی های رایگان بازاره

استخدام فوری

5 روز پیش ، بوشهر ، آب پخش

سه عاملی که تحولی عظیم در بین مشکلات مالی شما به وجود می اورد .... خدا ،، انگیزهو پشتکار و شرکت بین المللی میباشد . . اینده شغلی خود و فرزندانتان را تضمین کنید . . تاچه زمانی میخواهید بیکارباشید ؟؟؟ تا کی میخواهید استقلال مالی نداشته باشید؟؟؟ تا چند سال دیگر میخواهید برای رهایی از مشکلات مالی به هر ریسمان پوسیده چنگ بزنید ؟؟؟؟ تضمین برای راحتی و ارامش فرزندانت نمیخواهی؟؟؟؟ اگر رویای پرواز در سر دارید بیایید تا راهش را فرا بگیرید . شرکت بین المللی و ثبت شده سازمان شرکت های دانش بنیان استخدام میکند ‌‌. افراددارای انگیزه برای استخدام شماره بزارید در اسرع وقت با شما ارتباط میگیریم

کاربر بازاره
عضو بازاره از 11 روز پیش
شماره تماس تایید شده
پسندیدن