نیازمندی های رایگان بازاره

همه آگهی ها در شهر بابل


زمین 115 متری 2 کله با کاربری مسکونی

17 روز پیش

بابل

قیمت هر متر: 1,800,000 تومان
قیمت کل: 207,000,000 تومان